หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : #[email protected] Training Center
โดย : admin
อ่าน : 748
พุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

#artstorybyautisticthai@B-Quik Training Center
#B-Ouik สำนักงานใหญ่ 
30 ก.ค.2562 กลุ่มศิลปิน Art Story by Autisticthai ศึกษาเรียนรู้ ณ B-Quik Training Center เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบยานยนต์ และบริการด้านยานยนต์ของบริษัท มีบริการใหม่ คือ Mr Battman 1153 รวมถึง ชมรถแข่งของทีม B-Quik Raceing Team. เพื่อนำมาพัฒนาเป็นภาพงานด้านศิลปะที่บริษัทจะนำไปใช้ในงานของบริษัทและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปะสำหรับเด็กพิเศษที่สามารถ สร้างผลผลิต เป็นอาชีพได้ 
คุณ Mr. Henk Johan Kiks, CEO of B-Quik คุณบุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหาร คุณดนัย ชินานนท์ ผอ. ฝ่าย HR มาให้กำลังใจน้องๆเยาวชน และถ่ายภาพรวมกัน และกล่าวให้กำลัง พร้อมสนับสนุน “ความร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมศิลปและผลงาน. จากนั้น มีกิจกรรมการวาดภาพต่างๆของ ศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งกลุ่มเยาวชน ได้มอบภาพวาด ศูนย์ บีควิก สำนักงานใหญ่เป็นที่ระลึกด้วย
งานนี้ ต้องขอบคุณ คุณ วิน และคุณกิ๋ง ผู้บริหารอีก 2 ท่านที่ช่วยประสาน เป็นวิทยากร และบริหารโครงการนี้สำเร็จด้วยดี
เชิญชม ความสามารถพิเศษ ของ ศิลปิน Art Story by Autisticthai จากภาพกิจกรรมที่นำเสนอ
มูลนิธิออทิสติกไทย