หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : ออทิสติกไทย. สานพลังการขับเคลื่อนภาคีเข้มแข็ง
โดย : admin
อ่าน : 1020
ศุกร์์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ออทิสติกไทย. สานพลังการขับเคลื่อนภาคีเข้มแข็ง
        ประธานกลุ่มผู้ปกครองออทิสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ส่งสรุปงานและกิจกรรม โซนภาค ที่จัด ช่วง 5-7 ก.ค.2562 ที่ นครราชสีมา มาให้สมาคม เพื่อ”สานพลัง “การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึง สิทธิ บริการ ที่รัฐจัด รวมถึงคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ  ข้อความจากสมาชิกที่ Post “ขอขอบคุณสมาคม.. ขอบคุณพี่ทัศ (หัวหน้าภาค) ขอบคุณประธาน บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ยโสธร สารคาม และขอบคุณสมาชิกทุกๆ ท่าน