หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : Asia Pacific Launch of The Global Campaign 2018
โดย : admin
อ่าน : 1826
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

#Asia Pacific Launch of The Global Campaign 2018

      ทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) นำโดย ดร.สำเริง วิระชะณัง อ.ปราโมทย์ ธรรมสโรช คุณวาสนา สำลีรัตน์ คุณอังกูร จงสถาพรสุข คุณศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล พร้อม ทีมเยาวชนจากศูนย์อาชีพออทิสติกไทย ร่วมประชุมสัมมนา #Asia Pacific Launch of The Global Campaign 2018 UN ESCAP กรุงเทพ ในประเด็น การขจัดความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนพิการ เพื่อหาข้อสรุปและแนวปฎิบัติในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อเด็กชาย เด็กหญิง และวัยรุ่นพิการ ให้ได้รับการปกป้อง ได้รับความรัก และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมทั้งต้องมีฐานข้อมูล มีที่พักพิง (Day Care Center) เพื่อให้พ่อแม่สามารถทำภารกิจประจำวันได้ ตามแนวคิด Nothing About Us Without Us และ No One Left Behind.
ขอบคุณ ดร.สำเริง วิระชะณัง ที่สรุปข้อมูล