หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วิสาหกิจเพื่อสังคม ออทิสติกไทย
โดย : admin
อ่าน : 5096
จันทร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

#ออทิสติกไทยก้าวสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน AutisitcThai&SDGs
       มูลนิธิออทิสติกไทย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมมือกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมโดย อ.มัลลิกา จงศิริและคณะ. เตรียมพัฒนากลุ่มอาชีพอิสระของบุคคลออทิสติกและครอบครัว จาก 4 ภาคทั่วประเทศ ไปสู่ วิสาหกิจเพื่อสังวคม โดยยกระดับ “คุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบประกอบการธุรกิจอิสระ
      โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับบุคคลออทิสติก เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่อง ระยะ 3 ปี โดยคาดหวัง ให้เกิดกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม ฃสำหรับบุคคลออทิสติก ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม ที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่ช่วยให้พึ่งพาตนเองได้. โดยในปี 2561 เปิดคอร์ดการอบรมใน 7 กลุ่มอาชีพ โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดเทคนิควิธีการ การบริหารจัดการ การสนับสนุนต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยสานกับ กลุ่มธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ
  ทั้งนี้ มูลนิธิได้เปิดโครงการ การอบรมในกิจกรรมที่ 1 การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ เมื่อ 13-14 กค 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ กทม และมีกิจกรรมอื่นอีกตามตารางในข้อมูลใน Site
https://sites.google.com/view/aceautistic/ 
   ขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต. และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://www.facebook.com/100000150061779/posts/2175315415816773/