[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.228.55.57  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 201 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซด์เครือข่าย

คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย


  

  หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
เรื่อง : โครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM AWARENESS DAY (WAAD)
โดย : admin
เข้าชม : 2400
พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โครงการรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM AWARENESS DAY (WAAD)
  
      พก. ร่วมมือสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และภาคเอกชน เปิดโครงการ “รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561 World Autism Awareness day 2018” ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ พร้อมมอบโล่องค์กรสนันสนุนการจ้างงานบุคคลบุคคลออทิสติก 
     วันนี้ (2 เม.ย. 61) เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561 World Autism Awareness day 2018” พร้อมร่วมแถลงสาส์น “วันออทิสติกโลก” และมอบโล่แก่องค์กร บริษัทเอกชน ที่ให้การสนันสนุนการจ้างงานบุคคลบุคคลออทิสติก จำนวน 16 ราย โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชน ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 700 คน เข้าร่วมงาน  
     นายสมคิด กล่าวว่า รัฐบาล นำโดย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการกับคนปกติทั่วไป ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมและประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556) สอดคล้องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและมีผลบังคับใช้ เมื่อปี 2551 ซึ่งเน้นการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิความเสมอภาคสำหรับคนพิการให้เกิดความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ  
      นายสมคิด กล่าวต่อไปว่า และด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก โดยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกขับเคลื่อนการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของบุคคลออทิสติก รัฐบาลไทย จึงได้ให้ความสำคัญดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยการจัดงานในวันนี้ (2 เม.ย. 61) ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดพิธีเปิดโครงการ “รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561 World Autism Awareness day 2018” ภายใต้แนวคิด “การยืนหยัดเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของบุคคลที่มีภาวะออทิซึม การขจัดการเลือกปฎิบัติ การประกันความเสมอภาคระหว่างเพศของสตรีและเด็กหญิงที่มีภาวะออทิซึ่ม” เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปอย่างบูรณาการ พร้อมเน้นการยืนหยัดเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของบุคคลออทิสติก ไปสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องสู่ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้และเตรียมพร้อมสู่อาชีพ พร้อมกับส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิที่เท่าเทียมของสตรีและเด็กหญิงที่มีภาวะออทิซึม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวง พม. ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กหญิงพิการ รวมถึงบุคคลออทิสติกในทุกด้าน โดยการประสานความร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ ภาคเอกชน และองค์กรภาคธุรกิจ 

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านแถลงสาส์น “วันออทิสติกโลก” การเปิดตัวภาพยนตร์สั้น “#TrueTogether#เด็กพิเศษคนพิเศษ” สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในบุคคลออทิสติก การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร บริษัทเอกชน ที่ให้การสนันสนุนการจ้างงานบุคคลบุคคลออทิสติก จำนวน 16 ราย เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ชมรมผู้ปกครอง บุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง การออกบูธร้านกาแฟทรู ค๊อฟฟี่ และการจำหน่ายเสื้อจากฝืมือบุคคลออทิสติก

 
 
 
 
 
 


3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.

สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)5 อันดับล่าสุด

      การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ระหว่าง 14-17 มีนาคม 2562 20/มี.ค./2562
      สมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เสนอนโยบายเด็กพิเศษ ต่อพรรคการเมือง 20/ธ.ค./2561
      congratulations autistic network 4/ธ.ค./2561
      ขับเคลื่อน 4 กลไกหลักออทิสติกโรดแมป 30/พ.ย./2561
      สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแมป 10/พ.ย./2561


สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net Email:autisticthai@gmail

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5