[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.167.126.106  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 185 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซด์เครือข่าย

คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มติ ครม. 14 มิถุนายน 2559 ที่สำคัญ
โดย : admin
เข้าชม : 10091
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

มติ ครม. 14 มิถุนายน 2559
10.  เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
​​คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
​​สาระสำคัญของโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาควมยากจน ในสังคมไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
รายการสาระสำคัญ
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรัฐสวัสดิการ
- ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท และเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยรายได้ การถือครองทรัพย์สินของตน เจ้าหนี้และจำนวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น
- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
2. กลไกการดำเนินการ
- ลงทะเบียน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สำหรับปีต่อ ๆ ไป ให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายนของแต่ละปี
- สถาบันการเงินดังกล่าวจะจัดเก็บเอกาสารแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง (Post Audit)
- กรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นำไปบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม แล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐในระยะต่อไป
3. ผลกระทบ
- ช่วยทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย โดยทราบข้อมูลและสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา
- ขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง      ความเห็น: เรื่องนี้ ครม. รับทราบและจะมีการดำเนินการร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องต่อไป  ถือเป็นความคืบหน้าในการวางระบบสวัสดิการแบบ  targetting ที่รัฐบาลมอบให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการ เน้นเรื่องหลักประกันรายได้เพราะเป็นตัว cross  cutting คนจะอยู่ได้ต้องมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายใดก็ตาม จึงต้องรู้ว่าคนที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้อยู่ที่ไหน และตอนนี้ กพร. อยู่ระหว่างการสำรวจสวัสดิการที่รัฐให้ประชาชนและจะผูกกับระบบ e -payment ในการจ่ายสวัสดิการ โดยเริ่มจากเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ซึ่งทุกหน่วยงานที่ให้สวัสดิการแก่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      มติ ครม.เกี่ยวกับการศึกษา 13/ต.ค../2559
      รับสมัครงาน 18/มิ.ย./2559
      มติ ครม. 14 มิถุนายน 2559 ที่สำคัญ 16/มิ.ย./2559
      สรุปสัมภาษณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) :ต่อร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ 15/มิ.ย./2559
      ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน มูลนิธิออทิสติกไทย 13/พ.ย./2558


สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net Email:autisticthai@gmail

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5